Kurser om Bioinformatik (#27611 og #27614)


Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde, og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er således at give de studerende kendskab til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse.

Center for Biologisk Sekvensanalyse ved BioCentrum-DTU tilbyder fra 2003 kurser om bioinformatik på to niveauer;

  • Forårssemester: #27611/Introduktion til Bioinformatik - projektorienteret, introducerende kursus henvendt primært til 2. semester studerende. Undervisning på dansk.

  • Efterårssemester: #27614/Advanced Bioinformatics - udvidet kursus henvendt primært til studerende på 5. semester eller derover. Undervisning på engelsk.

Undervisningsform: Forelæsninger og Praktiske øvelser. Kurserne afsluttes med en rapport, der bedømmes efter 13-skalaen.

Faglige forudsætninger: Et semester matematik og et semester biologi/bioteknologi på universitetsniveau.

Kursusindhold: Bioinformatik i genomæraen, hvor de komplette arveanlæg for mange bakterier, svampe og dyr er kendt. Sammenligning af nukleotid- og aminosyresekvenser: parvis alignment, multiple alignments, phylogeni, databasesøgning. Struktur- og funktionsforudsigelse med neurale netværk og skjulte Markov modeller. Genfinding i sekvenser fra genomprojekter. Proteinstruktur og funktion. HIV phylogeni. Praktiske øvelser med alignment og neural netværksforudsigelse.

For mere udførlige oplysninger se
Kursus #27611/forårssemester
Kursus #27614/efterårssemester.

Point (et studentersårsværk er 60 point):

  • #27611: 5 point
  • #27614: 10 point

Yderligere oplysninger hos:
Rasmus Wernersson (#27611),   Henrik Bjørn Nielsen (#27614)  or   Anne Christiansen

Center for Biologisk Sekvensanalyse, BioCentrum-DTU, Bygning 208
Danmarks Tekniske Universitet, 2800 LyngbyGå til: