Acidobacteria Actinobacteria Alphaproteobacteria
Aquificae Bacteroidetes/Chlorobi Betaproteobacteria
Chlamydiae/Verrucomicrobia Chloroflexi Cyanobacteria
Deinococcus-Thermus Deltaproteobacteria Epsilonproteobacteria
Firmicutes Fusobacteria Gammaproteobacteria
Other Bacteria Planctomycetes Spirochaetes
Thermotogae
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
41 projects found  

2 accessions found for Bacteroides fragilis YCH46  

Data for AP006841  

Available Atlases
Other Plots
>AP006841_0902 CDS_1076447-1078489
MKRLLSVFLFLFCCVIAADAQDDAAQYDSIMNLMKNKKIPLMERYYMTGDIEYLSREHQI
AVLKQLIPEAKEVEDKAVITRLYSIVAMFENQLGHMTEAKNYLDSAFMNKGKFENNNISG
MMHYIAGIYYSDKNLMEQAHENYYQAAEYFNRNEMKPAILTEIYYDLSIIYSMWQDDEGL
HELSEAMKDLPVDFPFQQILKWTIKAKYFYALYQNEHRVDLLDSVTKYNQEAFKVYTSTE
NPYDVGYVISDNYLHQAIVYSEAGKIKEAKQCFETGKKLMNPKKIDANVSVSYVSGVIAY
YQADYELAEQHLQDGLRELKRMDEEQEVDYYHALIEFYTLLAKVYEKQELYNKALEAARN
SLKYETRLFDKNSNKTIQKLRTQYNLNEKERVVEQLSAINEKNRRINILSAILIVLALVT
IFLLLKRYRSRQRIHEGMLQIAKLKQQEAELLVKLQKTKLEEREREFQSLVHEAQQRKVQ
YYLEGLEVERKRLAKELHDNVSNELLAIKMKITDGTSSCEEIMDTLQTLQAEVRGISHDL
MPPIFKYASLSEILQDYVYQHNQPGQTELELLLEPEDNFDNLSQKVSLEIYRIVQEAVGN
SLKHAQATLVKIILVREDNKVKLTVSDNGRGFEQQTGKTGIGLTIIKERVENLRGTLTLN
SAPEKGTELIVEIDLENLEK


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: