Acidobacteria Actinobacteria Alphaproteobacteria
Aquificae Bacteroidetes/Chlorobi Betaproteobacteria
Chlamydiae/Verrucomicrobia Chloroflexi Cyanobacteria
Deinococcus-Thermus Deltaproteobacteria Epsilonproteobacteria
Firmicutes Fusobacteria Gammaproteobacteria
Other Bacteria Planctomycetes Spirochaetes
Thermotogae
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
41 projects found  

1 accessions found for Zunongwangia profunda SM-A87  

Data for CP001650  

Available Atlases
Other Plots
>CP001650_0421 CDS_448492-450246
MKSILAFFGFLTFGLVSCFAQQNLLDKAEASKEADNYQLSLNILSKIDTNTLSIPQKARF
YYLKSANYKFRKEDSDAYPLLLKARKLYTALDSLEKLATINLELFQVVRNIGGDHLNYDE
YIKAYLDYHLSQNDPKNLRKAYIRIAGNFARETTVDSSFNYFKKALQLIRIDKDTLAEAH
MLNNFGVLHNEFTSYKDSALYYFTTSRRLYKKSEYIQASFQNTASAYKKLGEYDKAIENY
QKADSLLGKEYSKERKRFLYDLMAKTYELAEKPTKALEYYKLTQAYQDSLNLQEQEKAIF
DIQTKYEVQKKENENLQLKQSRFWLISGVILLVLLLIATYLVYRTRIAKKQLEVKQSALE
KNELEKQLKDQELAGLDAMIEGQEKERQRIANDLHDNLGGLLATLKLHFQNLKTKTDRLR
DEQDELFKTTNSLLDETYQQVRNYAHQRNAGLKTSEGLVPSIKNFASKVSVGNNLVVQVE
AHDMDERLENSVEITIFRIVQELITNVIKHAEASEIIVHLTSFEDHINIMVEDNGKGFDP
SIIKDNDGMGLASIIKRVEHLGGNVDIDSHSGSGTTVILNIPKS
>CP001650_2167 CDS_2357788-2355878
MSFQRLVYFLFFFFILIQAHAQDKYSHFKAFPKIPNEVDTYLYKNLDKAISTKERLAYLD
TIAQVFDKTDLADSILVYGERIQKTITALPHTSADYEYYKYRGIYYEALAKRKLGLLDEA
IASYINGLESLHAAKYKPITIYLRLGLAETYLQKEELQKAKEIIEELLKLAHNNENLNAL
VLTALADFQYRNKEWEHAIATYTKVLELPAIKKLDKLSYRIRLNLAKLQSKNYTSLQSLE
QFQHIKKECLAKGYYGYYIQAVLNEGYIYLKQQNYEAAEIALSTAYINTVSWNRLELQKK
VNRSLVDLYVTKEDYKNAFNLMTQYEAVNKTIASQQNARQVRELEEKYKSLEKEREIMKL
QESKLKDQIEIDKQRTIKNAVLIGFLIILIPIILLLVVYYQKLQAQSELNRQQEDLNRKE
MQSLQQEQELKMARTSMKIQTRERERIAQELHDSIGGNLAAIKLQMNKLDLTTENAFNVK
KQLDSTYRQVREISHSLLPKEFKEQSFAPIVQNYMDQFNEPENQSYFFNAYPEEAINQLP
KKLQVALFNMIKELTTNAYKHAKANQVMIQLNDIPEEKSLSLMYEDDGIGFVPNHSEGIG
LKNLKRRIDELQGNLAIDSDPGKGTVISIHIPIRSE


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: