Acidobacteria Actinobacteria Alphaproteobacteria
Aquificae Bacteroidetes/Chlorobi Betaproteobacteria
Chlamydiae/Verrucomicrobia Chloroflexi Cyanobacteria
Deinococcus-Thermus Deltaproteobacteria Epsilonproteobacteria
Firmicutes Fusobacteria Gammaproteobacteria
Other Bacteria Planctomycetes Spirochaetes
Thermotogae
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
25 projects found  

1 accessions found for Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809  

Data for CP001968  

Available Atlases
Other Plots
>CP001968_0169 CDS_172971-170602
MYDIVYDIFSTLTASVLFTLMFIMLYAIERKSYLLLWGLSSLCFSALLGIRLFIELSRKD
SSPPLLMLSLIFISSYFLLAGVMKFLSRKHIARMTEFLALLYSLIVVLYLNIENIEITAF
LVFFTSAYIYCYSGFALFMHTRKFSIGGKVAGISMLAWGLHKAYYPFIRHVEWLNSVSYH
IVFILILTTASGIMLMHFEKVKKDLNERERVFRSIAEVSGDIIFIVDYMPEMKLKYVNPS
VEKVTGYSVAEIFYSEELQNTFFMNYLLRARTHSYKHSSTPARSNIHETTSKSGKELILE
YSSTDYYGMDGTIEKTIGYITDVTKDVLAFDTLIDRQDWYEAIFQKSTSMQMLVNAETGF
IADANRPFTELYKYGIEELRDMRMDNLFISRNEAVKFWNSDSDAERPYRYKTIDRYGNLK
TVLIAKTKIIFGDTQYLYVSFTDLTSEAHFQKQLRNITTLHSAILDSLHEGVMGIDDSGN
IFFVNSYAQKLLGYSDIELIGRNPHECIHHDSEDGHRGIEDCPLMHFISNGEDTCSYRDF
MMSKSGRVFPIESYVSFLRYYDNEKKCILIFRDITEETATQAKMVSQIQENEVLLQEVHH
RVKNNLQIICSLLSLQSESLEDQKQYNYLSDSIARIKSMSLIHELLYQTQGLDVLSIKDY
LEKLTFDLKYMFAVNDDITLITDIENVAISLDKAVPSGLIITELFTNAVKHAFKDKKQEK
IIEVGFKQYGESYKMWLKDNGNGLLPETSFNESKSLGLTVIRSLTKQLGGEIEFVNDNGL
NICITYPIS
>CP001968_1603 CDS_1724546-1723209
MSTNTRKFLLYFVALIITWTLLVLAHVFLQHIEYKNAAMHIAVKEADLTFLKDSLYRRWS
ASHGGVYVFVTEDMQPNPYLENIDNRDIITENGKKLTLVNPAFMTRQVFELADSKVPQGH
LISDIVLNPANKPDKWEQEAFAKIKSGLSVYSGIDVVDGVQYLRFMKPFITEEGCLKCHA
FQGYEVGDIRGGISVAIPLKGYLDAFMNKSASHMIVSFLIWFFGIAVLFYAYLKMTAMMR
KEENLNNEKDILMQEFNHRIKNNLQIISSIIDVHMEKSCTHDKNEVLQDIQDRMISMAHM
HSMFASGSSTGIDSEKYISKIYKSFCQTHSLGRNSDVEFISDVDSFTLSGVHALSCGLIL
NELLTNSFKHAFKDSVVAPKIFVTFKRVDGKTEFTYRDNGVGFDFDTASKKPDSYGLMLV
SSMAEKLNAVSQIKGEGGMFASFTF


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: