Crenarchaeota Euryarchaeota Nanoarchaeota
Other Archaea
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
82 projects found  

1 accessions found for Methanohalophilus mahii DSM 5219  

Data for CP001994  

Available Atlases
Other Plots
>CP001994_0486 CDS_515986-513719
MIEMTWKDVPLKSKLMFFILMGILVVLITSTAVIISTVTTQEEDLAYQQSIQKAKNYANQ
FDIEMRSNQATGQAIAHSLSQYHSENRTEVNNILLKLLEENPDLLGTYVCFEPNAFDGMD
SRYVNTTGHDETGRFIPYWNRIPGNITLDPLLDYDTSVYYQLPKEIKKDIVTEPYYYEGV
FIVSYVTPVMRGGEFIGIGGVDVSLNHLNGVVNNVKAFDTGYAIMTGNTGILISHPTNEE
LVGAKTLYDYGVPEITRMADEIKLGKSGYIETIDPITGKDVVMFYEPIKTSKFAFILVVP
KDEMLAGVTDLRNRLLLISSISLIFMGAIAILITRSVTGPINEIVNDFKNISDAAIGGKL
DERAETDVDIDFREIPEGLNDILNALENASQLREEMEKVVNNSPVIVFKWKAEKNWPVEF
VSKNISQFGYSPEDFGPNGLDYGDIIHPDDLPGVETKLGEICSGKETQFNIEYRILTKDG
ETRWVDERTFIQRNQREIIHNMINKDNDIDSQVSDLKGKCHDVKYLQGVIVNIDERKQAE
EALLKIEDIRKKEIHHRIKNNLQVISTLLYLESEKFKDDDVLDAFNNSRDRVRTMALVHE
KLYQSKDMESIDFSDYSKNLINYLSQSYVLEKSEVDIKINVENIFLGMDTAVPLGIIINE
LVSNSLKYAFDKGKGTIIVELRKINDHHKLVVSDNGIGMKDEIDFEDTDSLGLLLVHTLA
EQINATIEIDTSKGTKFEITFQEKNQELREGEDVR
>CP001994_0977 CDS_1020485-1021597
MRKRTHDLEERVKELDCLYQISRIVEKRSDLDTILQEIVEFIPSAWQYPHIACSRIILEE
NTFTTPNFQESQWKQASPVIIENRHAGYLEVFYLEKKPHSDEGPFLKEERKLIDALAERI
GDAIKLMRAEKELSIYRKKLEEIVEKRTSELTLANQQLQKEIAERERAEKSLREFEDMRI
KEIHHRIKNNLQVVSGLLYLESTNYNPNKVVEAFKQSENRVRSIALIHEKLYQSCDCKTL
DFLDYVNELMEYLMHSYDLDTNKVIVKINVDKVHLEMDRAVPLGIIINELVSNALQHAFN
EGQDGVIDIHFAKENSGYSLIVHDSGDFPKEIDFKNAESLGLQLVTNLVSQIDGTIDLNT
SEGTTFTIHF
>CP001994_1119 CDS_1166808-1164625
MEVSDLAWKDLSLRFKLVLYIVVSVFLILSISSSVVISTVTFQEEQLAYDQSSKMAQSYA
NQFNADMKSNMAIARDIATTMGVIHDSSTREEASDVIRCILEDNPQLIGTYSGFEPDAFD
GEDERYINTIAHDKTGRFLPYWNRIGGDVDVEPLVDYSTSDYYQLPKRTKQDELTEPYYY
QGAFLVSYVSPIIENDEFIGIGGVDVSLDYVDNTVSSVKAFETGYLFMVSNTGIIVSHPT
RKDWISSKTLRDFDNPVFHEVASDIEKGKNGHVDIIDPSNGEDVILFYEPISTGNYSILL
SVPKDEIFAGVASLRSMLFTIYTFSIVFMGLMAYLIAASFTNRINGIVDEFRTISDSALK
GDLDIRANTDVDIDFKKIPEGLNEVLDSLQDANRLRAEMEAVVNRSPVVVFKWKSQKNWP
VEFVSRNISQFGYTQDEFTNGHITYADIVVPGDLENVEQKLLEAVNRGDKEFNYEYRIIT
RDGEVKWVEERTFIGSFSANSSNKLQGIILDINERKKAEETLKKMEKIRIKEIHHRIKNN
LQVVSGLLYLESLNFKSDEVMEAFKQSENRVRSIALIHEKLYHSENLTSLNLSDYVEDLV
EHLINSYNVDEDTIKIHLNVENLYLDMDSAVPLGIIINELTSNALQHAFIEGENGVINID
FFKYAGQFILKVEDSGGAFPADIDFRNTDSLGLQLVSNLVSQIDGDIELDTTDYRTCFRI
TFREKEV


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: