Acidobacteria Actinobacteria Alphaproteobacteria
Aquificae Bacteroidetes/Chlorobi Betaproteobacteria
Chlamydiae/Verrucomicrobia Chloroflexi Cyanobacteria
Deinococcus-Thermus Deltaproteobacteria Epsilonproteobacteria
Firmicutes Fusobacteria Gammaproteobacteria
Other Bacteria Planctomycetes Spirochaetes
Thermotogae
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
32 projects found  

1 accessions found for Arcobacter nitrofigilis DSM 7299  

Data for CP001999  

Available Atlases
Other Plots
>CP001999_0106 CDS_97473-99323
MRLYYLIILLVSFSSVFATEIDLSNKNLTYEGKKMSYFEDKDSSYTINKIKELNNKSFTK
QEKEVFLRFFTDSTYWFKFDALNKTNNNLKRYFVFDTPWIDSINIYIYDNQNRLTTYKLG
TLLPFKERSMKINLLNQAHNFSKGKSTVYLQIKTRDPFIVPFSILSEKNFYKKIMNMDLI
VISTYSIVFAIFIFNILIFIIARYKPYFYYSLYLLSYLLMSLSYDSHTFKYIFYDYPNIQ
NWMQSLTILFYLVFSLLFAKSFLELKDNFPKINTYTNYILIGHIGICILASILGYKYTIF
YASCITPLFSIYMLFLGVYSYLKGNKKAVFFTLATIFGCTGAFLTASIAASMIDYNWYLF
KGVDIGVSIDSILFSIALAYRYTSLNLILENTKKEVTLLNKNLEKKVEERTKELDIQVKN
KTVLLKELSHRIKNNLQIISALLSMDKDKLENEKDKDILDENIKRIKSISILYENFLEIK
NPNKIELKKYIEKIISEIKNSYSSLDIQYDLDIHKILLNQNSLIPIGLVMNELILNSVKY
AFKQTPNPKISIYFSKDDKNINFMYKDNGIGANIDEVESGFGFSLMKTLISFQLNGKLDC
KNNDGLEYKIILPADS
>CP001999_0326 CDS_312456-310585
MRIYYLIILLISFSSVFATEIDLSNKNLTYEGKKMSYFEDKDSSYTINKIKELNNKSFTK
QEKEVFLRFFTDSTYWFKFDVLNKTNNKLKRYFVFDTPWIDSINIYIYDNQNRLTTYKLG
TLLPFKERSMKINLLNQAHNFSKGKSTVYLQIKTRDPFIVPFSILSEKNFYKKIMNMDLI
EISTYSIVSAIFIFNILIFIIVRYKPYFYYSLYLLSYLVMSLSYHGHTFKYIFYDYPNIQ
NWMQSIPILFYLIFSLLFAKSFLELKDNFPKINTYTNYILIGHIIICILTSILGYKYSVF
YASCITPLFSIYMLFLGVYSYLKGNKKAVFFTLATLFGCTGAFLTASIAASMIDYNWYLY
KGVDIGVSIDSILFSIALAYRYTSLNLILENTKKEVTLLNKNLEKKVEERTKELDIQVKN
KTVLLKELSHRIKNNLQIISALLYMDKDKLENEKDKDILDENIKRIKSISILYENFLETE
NPNKIELKKYIEKIISEIKNSYSSLGIQYELNIQKILLNKNSLIPIGLVMNELILNSVKY
AFKQTPNPKISIYFSKDDKNINFMYKDNGIGANIDEVESGFGFSLMKTLISFQLKGKLNC
KNNNGLEYNITLPKDSFIDEKVL
>CP001999_1502 CDS_1512972-1514759
MNLFKHIIFRFFILLTILVVYLFFNYSEPLNKKFEVYYFSDKLSNMTYSDIIKVKFVDKT
TNNFSLGYIKNNVWFKFKINKAKKELILDLNEYNYESAVLYYYNTKGKLVENEKKLTNSI
KNRDIPSSNIIFKINNLKDNEFVYLKLRSNYSIVANIQIYDKFEYIFIHNMNINTLIILF
ISITLILLIISLFLSFIFKDKVLLYFAFLCGTYMLYFISSSGVYIYLNLGYLHNIFCYCP
LIVIISLLLFSSSYLNIKKHLPFMYLIFNIYISIILLLIVCSIFHIYDAFISDINGILAL
ITYALIIYSSFLISKKIDDNKYIKYFMWVNILVFISLLFFESFLFGLLEYTIFIRYGLIF
SLTIKIVVLAFLLIKYIIEKENKIKMKDMEDINFYNNLVMKEMNHRIKNNFHFIMSVLHL
ENKKKQYSETVYLELISRISSFSSMHEQLYLTNDKNVSISEYLSAITNDIKNIYVNFQGL
KISQNIDRNINLHYEYFLYLGVILSELITNSLKHNKGVDKLKISINLIEEKNEMIKFIVR
DNGRGFKKEEKSNSLGLEIIKDFCNRMDNSSYDLFSDNGTVFLLSFKNKEDVLYF
>CP001999_2066 CDS_2074712-2073276
MKNQKLSLWFKPILHTPKEFSKEDTAKQVIWALFFGGILSLVLYNIFLFVFTRDKVYLYY
FLYLIATLLQSEFSINIRFYFFPMDDIEFVKKSLYFNLFYANVFVTFTMTLFIRYFLNTK
LYPKIDLSLKTIICIIPVYYVLQIFNIFTVPQVILFQFVTPYYFLWIGFYALYKKNPQAK
FFLLGWSFALLAWLSLFFKFLGLIPEEYVFTYTFETLIMAEVILFAISLAYRIKTLEKKK
NDLTKSLLIQQQNESNRLEKIVNIRTQELNNELKQNELLLKELHHRVKNNMQFITSLYAL
KLNDNNDKHIQEKLYDVERKIHAMSIVHQMLYNQKNLVKIDAKEYFEKVLQNIKDSFEIE
NITCELDINSFLDTEEAIYCGLIVNELVTNAVKHAFDSKGGIIKISLNSVDNGTLLEVSD
NGRGKSANTKANFGEMMVESLATDQLEGNLQVVVDKGTHISLWFKNKIQKSNGEYNDS


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: