Acidobacteria Actinobacteria Alphaproteobacteria
Aquificae Bacteroidetes/Chlorobi Betaproteobacteria
Chlamydiae/Verrucomicrobia Chloroflexi Cyanobacteria
Deinococcus-Thermus Deltaproteobacteria Epsilonproteobacteria
Firmicutes Fusobacteria Gammaproteobacteria
Other Bacteria Planctomycetes Spirochaetes
Thermotogae
Classification of phyla is from NCBI page
Search:
41 projects found  

2 accessions found for Bacteroides fragilis NCTC 9343  

Data for CR626927  

Available Atlases
Other Plots
>CR626927_0785 CDS_1015679-1017721
MKRLLSVFLFLFCCVIAADAQDDAAQYDSIMNLMKNKKIPLMERYYMTGDIEYLSREHQI
AVLKQLIPEAKEVEDKAVITRLYSIVAMFENQLGHMTEAKNYLDSAFMNKGKFENNNISG
MMHYIAGIYYSDKNLMEQAHENYYQAAEYFNRNEMKPAILTEIYYDLSIIYSMWQDDEGL
HELSEAMKDLPVDFPFQQILKWTIKAKYFYALYQNEHRVDLLDSVTKYNQEAFKVYTSTE
NPYDVGYVISDNYLHQAIVYSEAGKIKEAEQCFETGKKLMNPKKIDANVSVSYVSGVIAY
YQADYELAEQHLQDGLRELKRMDEEQEVDYYHALIEFYTLLAKVYEKQELYNKALEAARN
SLKYETRLFDKNSNKTIQKLRTQYNLNEKERVVEQLSAINEKNRRINILSAILIVLALVT
IFLLLKRYRSRQRIHEGMLQIAKLKQQEAELLVKLQKTKLEEREREFQSLVHEAQQRKVQ
YYLEGLEVERKRLAKELHDNVSNELLAIKMKITDGTSSCEEIMDTLQTLQAEVRGISHDL
MPPIFKYASLSEILQDYVYQHNQPGQTELELLLEPEDNFDNLSQKVSLEIYRIVQEAVGN
SLKHAQATLVKIILVREDNKVKLTVSDNGRGFEQQTGKTGIGLTIIKERVENLRGTLTLN
SAPGKGTELIVEIDLENLEK


Acknowledgements:

This research is funded by:

Developed by: